Layang

Lulusan STAB Syailendra Dadi “Wali”, Kang Ngedhap-edapi Nang Sambas

Wahyudi Vimala Jayo, alumni STAB Syailendra kang teteg labuh bekti ing pawiyatan Buddhis kutha Sambas, Kalimantan Barat

Dening: Cahya Ardi Ratana

Ing sak njerone Kakawin Dēśa warṇnana, uthawi, Nāgara kṛtāgama, Pupuh XII karo XIV ketulis, yen jaman ndhisik pengaruhe Majapahit iku tau nyebar nganti tekan Sambas nang Kalimantan Barat. Sambas iku kerajaan kuna sing kawitane ngadeg pas abad sing ke-7, nganti akhire bubar pas wektu kerajaan Panembahan Sambas, sekitar taun 1675 M. kerajaan iki tau nduwe pengaruh sing gedhe nang lalu lintas pelayaran – perdagangan saka Tiongkok mring Champa, tumuju Tuban minangka pelabuhane Majapahit. Bar ambruke Majapahit, Kerajaan Sambas Kuna uga melu ambruk lan ganti dinasti anyar sing bentuke kesultanan. Nalika iku, masyarakat sing maune ngrasuk agama Siwa-Buddha terus alon-alon ngetutna lakune jaman, pindah dadi ngrasuk agama Islam. Padha kaya nang Jawa, Siwa-Buddha  banjur “mati suri”  lumayan suwe.

Sambas Saiki
Kerajaan Sambas nang masa sakbare, nerusna perjalanan sejarahe sing dawa. Saka era pengaruhe Demak nalika dikuasani Pati Unus, banjur nglewati mangsa VOC Belanda, nganti penjajahan Belanda lan Jepang. Sakwise mlebu mangsa kamardikan, Sambas dadi dhaerah kabupaten sing saiki wilayahe dilebokna mring wilayah administratip Propinsi Kalimantan Barat. Kaya sing wis dhewe ngerteni, sairing karo kebangkitan nasional nganti tekan mangsane proklamasi kamardikan, akeh masyarakat nang sebagian wilayah Indonesia wiwit ngudhal lan nglestarekna  peradaban sing jaman semana wis tau ana, yaiku Buddha Dharma. Salah sijine, nang pulau Kalimantan, klebu nang Kabupaten Sambas barang.

Miturut cathetan sing ana sejarah bangkite Buddha Dharma, isa ditelusuri saka jejake Ashin Jinarakkhitta sing ngubengna meneh roda Dhamma nang nuswantara. Sayange, nalikane kawitan mangsa kebangkitan, perhatian sing diarahna nggo pembabaran Buddha Dharma ijeh tumuju ning kutha-kutha nang Pulau Jawa. Ning Kalimantan dhewe, jejak Ashin Jinarakkhitta diterusno karo perjuangane Samanera Jinaratana sing akhire dadi Bhikkhu Jinaratana, Thera. Merga dukungan saka rama padita pisanan nang Kalimantan, nang sebagian kabupaten wis wiwit njedhul meneh sakperangan Upāsaka Upāsikā.

Sawijining swasana pembinaan warga Buddha ing sak jroning tempat ibadah ing kutha Sambas (Dok. WVJ)

Pembabaran Dhamma sing Dirasa Kurang
Sayange, sawise puluhan taun candhake, usaha-usahane para bhikkhu-samanera lan rama pandita ning saperangan kabupaten nang Kalimantan ijeh kurang banget nganti saiki. Luweh meneh nang Kabupaten Sambas sing mapan ameh tekan perbatasan karo Malaysia. Bab iki isa dipahami saka penjelasane Supriyanto, Penyuluh PNS Agama Buddha ning Sambas.

“Adhedhasar data saka Dispendukcapil Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat, taun 2016, ana 48.000 masyarakat sing ngrasuk Buddha Dharma. Banjur ing taun 2018, cacahe masyarakat sing ngrasuk Buddha Dharma dadi 46.000”, ucape Supriyanto. Ambek’a ngono, miturut panemune, cacahe warga Buddha sing akehe semono, ora diimbangi karo kualitas pembinaan sing mumpuni. Kayata misale, durung ana Pembina sing cukup saka bhikkhu Sangha lan guru agama Buddha nang sekolahan-sekolahan.

Supriyanto sing nembe wae bertugas sekitar telung wulan iku uga nambahi sakperangan babagan sing perlu entuk lung-lungan tangan saka njaba dhaerah. Telung babagan iku mau yaiku: 1) Ana kesalahpahaman sing nganggep nek warga Buddha iku ra oleh maem lawuh daging; 2) Para siswa nang sekolahan durung oleh pendidikan agama Buddha; lan 3) Winatese kemampuan ekonomi warga Buddha kana, sing ndadikna durung isa nekakna guru-guru agama Buddha saka luar dhaerah, utamane sing saka Jawa mring Sambas. Kahanan iki uga dikuatna saka pengamatane Eko Cahyadi, aktivis sosial agama Buddha. Dhekne ngungkapna yen durung ana vihara khusus kanggo puja bhaktine para upasaka-upasika.

Berjuang Nekakna Duta Dhamma
Pratelan iku maeng dadi penyemangat Supriyanto lan Eko Cahyadi  kanggo berjuang nglestarekna Buddha Dharma nang Sambas. Minangka langkah sing pisanan, dheweke wong loro njalin kerjasama karo Yayasan Segenggam Daun kanggo nekakna guru agama Buddha mring Sambas. Merga gampange akses inpormasi lan komunikasi, dhekne ngumumna perlune pengajar agama Buddha ning Kalimantan Barat, cacahe patat guru. Pengumuman iku entuk tanggepan kang cepet saka lulusan sekolah tinggi agama Buddha, salah sijine Wahyudi saka STAB Syailendra Semarang. Wahyudi sing ngerti inpormasi iku maeng, njur cepet-cepet ngirimna lamaran lan ora suwe bar iku lamarane ditampa. Sakwise nyiapna kabehane, dhekne pamitan mring keluargane banjur mabur mring Kalimantan. Nalika tanggal 30 November 2019, Wahyudi mendarat ing Sambas lan lumayan kaget meruhi pemandhangan kahanan warga Buddha sing mrihatinna.  

Wahyudi Vimala Jayo (sisih kiwa) nalika isih kuliah dadi mahasiswa ing STAB Syailendra, Kopeng, Semarang

Panggilan kanggo Pra Duta Dharma
Ing sajrone obrolan karo ngopi anget-anget nang omahe Eko Cahyadi sing manggon ana ing pinggir laut. Aktivis Buddhis iki nyampekna gagasane nang ngarepe para Duta Dhamma, kalebu Wahyudi, alumni STAB Syailendra kelairan Temanggung. “Ana 14 kecamatan nang Kabupaten Sambas kene sing masing-masing ana warga Buddha kang cacahe akeh. Mesthi wae anane guru agama Buddha wong 4 sing ditekakna mring Sambas iki ora cukup. Mulane, Eko Cahyadi nduwe rencana arep nekakna meneh sak orane 10 guru agama Buddha kanggo mbantu pembinaan ning kabeh wilayah kecamatan.” Ora mung iku, dhekne uga wis nyiapna tanah kanggo lokasi pembangunan vihara.

Eko Cahyadi uga negasna babagan program sing kudu entuk perhatian khusus. Kaya ta pembinaan nang sekolahan-sekolahan, layanan suka citta lan duka citta, pembangunan vihara lan sekolah minggu Buddhis. Eko Cahyadi dhewe ora pengin mumet babagan corake pembabaran Buddha Dharma sing arep dijalanna. Dhekne mung mikir, piye carane kabupaten Sambas lan sakperangan dhaerah liyane ning Kalimantan isa ndang entuk dhukungan Duta Dhamma sing mumpuni saka dhaerah liya, utamane saka Perguruan Tinggi Agama Buddha (PTAB) nang Jawa.

Eko Cahyadi mantep-percaya, upasaka-upasika dhewe sing bakale milih sangha lan majelis nganggo corak sing endi sing cocok karo budaya masyarakat ning kana. Saiki dhekne isa ngucap rasa bungah lan lega, mergane ana nom-noman saka jawa lulusan STAB Syailendra sing wis teka nang Sambas lan gelem gabung menehi dhukungan kanggo pembabaran Buddha Dharma ning Sambas.

Sakperangan murid sing ngrasuk agama Buddha ing salah sawijining sekolah ing kutha Sambas. Murid-murid iku nembe gladhi samadhi diwulang dening Pak Guru Wahyudi Vimala Jayo

Ayo Gabung Dadi Guru Abdi Dhamma Nang Sambas
Wahyudi dhewe iku lila ninggalna bojo karo anake sing umure durung genep setaun. Ndeknene uga banget anggone ngarep-arep lulusan PTAB, luwih-luwih yen ana perhatian saka anggota sangha lan rama pandita barang, supayane isa kersa lan peduli gabung karo para “wali” nang Kalimantan. Kanggo lulusan PTAB utawa relawan Duta Dharma  sing nduwe minat kanggo gabung mring perjuangane para “Wali” ning Sambas lan saperangan wilayah ning Kalimantan liyane, isa gage-gage ngubungi Wahyudi ing nomer 083827796556.

Muga-muga bebarengan karo rencana pindhahe Ibu Kota Indonesia ning Kalimantan uga isa nimbulna semangat ngabdi pra Duta Dharma saka pulau liya ning Indonesia. Supayane bisa mbaleni meneh ngrembakakna jejeg ngadeg lan jenenge Buddha Dharma nang pulau sing ndhisike diarani Borneo iki.

– – –
Ditulis dening: Cahya Ardi Ratana. Penulis makaryo ing Unit Teater lan Pentas Candi Prambanan (Sendratari Ramayana). Cahya Ardi Ratana uga dadi penabuh gamelan lan panatawicara pocokan (lepas)

Share it!
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *