• Punden Tapaan

    Punden Petilasan Pertapaan Mpu Santi Badra

    Yèn wis wanci KASUSASTRAN basa JAWI,             dèn pêpêtri rinawat ring pra MUMPUNI,             pra trah Panji nggregah mundhi BADRASANTI.             Para Dwija, Sramana, Pangandhar-Sabda,             mundhi SLOKA wasitane SANTIBADRA,             sayuk samya nyêbar Dharmane Sang BUDDHA. Sabda Badra Santi…